COVID-19 izplatīšanās risku mazināšana

Bonava darbības principi COVID-19 izplatīšanās risku mazināšanai

Latvijā ir izsludināta ārkārtas situācija, kas paredz paaugstinātas gatavības un piesardzības pasākumu pastiprinātu ievērošanu visiem valsts iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem. Lai mazinātu COVID-19 izplatīšanās risku, Bonava Latvija ir izstrādājusi un ieviesusi piesardzības pasākumus mūsu klientu un darbinieku drošībai.

Šis attiecas uz visiem klientiem, kuriem ir plānota tikšanās ar kādu no mūsu darbiniekiem.

Kā klientam:

Ar Bonava darbiniekiem visbiežāk tiekaties, ja vēlaties iegādāties jaunu mājokli vai izvēlēties apdari savam jau rezervētajam dzīvoklim. Klātienes tikšanās notiek arī ārpus biroja telpām- gatavo dzīvokļu apskates mūsu projektos un Atvērto durvju dienu laikā. Turpmāk, plānojot tikšanos ar Bonava darbiniekiem kādā no iepriekšminētajām vietām, Jūsu pienākums ir informēt Bonava darbiniekus, ja:

  • Pēdējo 14 dienu laikā esat atgriezies no COVID-19 skartajām valstīm
  • Pēdējo 14 dienu laikā esat bijis saskarē ar kādu, kurš ir atgriezies no COVID-19 skartajām valstīm
  • Nejūtaties pilnībā vesels

Ja uz kādu no augstākminētajiem jautājumiem atbilde ir apstiprinoša, Bonava darbinieki tikšanos  ar Jums pārcels uz vēlāku laiku vai iespēju robežās organizēs attālināti.

Mēs aicinām visus, kuri nejūtas pilnībā veseli, netikties ar mūsu pārdošanas konsultantiem, kā arī izvairīties no mājokļu apskatēm klātienē.

Visi klientu pasākumi, kur paredzēto dalībnieku skaits var pārsniegt 20, ir atcelti līdz 14.03.2020.

Visiem mūsu klientiem piedāvājam iespēju vienoties par individuālu jaunā mājokļa apskati.

Ja nejūtaties vesels un vēlaties pārcelt plānotos garantijas remonta darbus lūdzu informējiet Bonava darbiniekus, lai mēs varētu atrast labāko iespējamo risinājumu.

Bonava iekšējās kārtības noteikumi:

Mēs uzdodam šos jautājumus visiem Bonava

  • Vai Tu pēdējo 14 dienu laikā esi atgriezies no COVID-19 skartajām valstīm?

Ja uz kādu no augstākminētajiem jautājumiem atbilde ir apstiprinoša, konkrētajam darbiniekam¸ sadarbības partnerim vai apakšuzņēmēja darbiniekam piekļuve darba vietai, kā arī tikšanās ar citiem Bonava darbiniekiem ir liegta.

  • Bonava ir pārstāvēta 8 valstīs. Šobrīd visi starpvalstu komandējumi ir atcelti.
  • Bonava darbinieki ir pilnvaroti pārcelt tikšanās un dzīvokļu apskates klātienē, ja rodas aizdomas par kādu no augstākminēto punktu pārkāpumiem.

Aicinām Jūs būt saprotošiem un atbildīgiem pret Bonava drošības pasākumiem. Esiet informēti par ārkārtas situāciju valstī, sekojot Latvijas atbildīgo dienestu izplatītajai informācijai!
Ja Jums radušies jautājumi par Bonava drošības pasākumiem un darbības principiem ārkārtas situācijas laikā, lūdzu, rakstiet uz: info@bonava.lv

Tikmēr aicinām visus saglabāt mieru, kā arī sargāt savu un savu tuvinieku veselību.