Labākai lietotāja pieredzei lūdzam izmantot kādu citu interneta pārlūku

Bonava Latvija samazina oglekļa emisiju 43,9 tonnu apmērā

15.02.2022, 11:00

Pārejot uz zaļās enerģijas izmantošanu būvlaukumos, vadošais mājokļu attīstītājs “Bonava Latvija” 2021. gadā samazinājis radīto oglekļa emisiju 43,9 tonnu apmērā. Šāds ogļskābās gāzes apjoms ir ekvivalents tam, cik viena gada laikā spēj absorbēt aptuveni 4400 pieaugušu koku. Pāreja uz elektroenerģijas, kas iegūta no atjaunojamiem resursiem, izmantošanu ir daļa no uzņēmuma ieceres līdz 2030. gadam par 50% samazināt sevis radīto tiešo emisiju apjomu.

Apliecinot gatavību savā darbībā īstenot klimata pārmaiņu pamatnostādnes, kas vērstas uz siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisiju apjoma kontroli un samazināšanu, mājokļu attīstītājs Bonava Latvija” 2019. gadā pievienojās starptautiskajai Science Based Targets iniciatīvai, kas ir Pasaules Dabas Fonda (World Wide Fund for Nature), Pasaules Resursu institūta (World Resources Institute), organizācijas CDP (Carbon Disclosure Project) un ANO Globālā līguma kustības (United Nations Global Compact) 2015. gadā izveidota nevalstisko organizāciju apvienība, kuras uzdevums ir palīdzēt uzņēmumiem izvirzīt izmērāmus un klimatu ietekmējošus mērķus, lai saskaņā ar Parīzes nolīgumu pārskatāmā nākotnē ierobežotu un samazinātu globālo vidējās temperatūras pieaugumu.

Ar mērķi samazināt CO² emisijas, “Bonava Latvija” 2021. gada vasarā noslēdza līgumu ar AS “Latvenergo” par zaļās enerģijas iepirkšanu un turpmāku izmantošanu visos attīstītāja būvlaukumos Latvijā. Ņemot vērā uzņēmuma attīstības tempus, līdz ar to arī patērētās elektroenerģijas apjomu, kas pēdējo gadu laikā pieaudzis vairāk nekā divas reizes, pāreja uz atjaunojamās enerģijas izmantošanu ir nozīmīgs un nepieciešams lēmums ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanā.

“Bonava Latvija” patērētās elektroenerģijas apjoms būvlaukumos 2020. gadā sasniedza 746 326 kilovatstundas, savukārt 2021. gadā – 726 639 kilovatstundas, no kurām 365 822 kilovatstundas iepirktas kā zaļā enerģija. Šāds elektroenerģijas apjoms, ja tas būtu iegūts no neatjaunojamiem energoresursiem – naftas, dabasgāzes vai oglēm –, vienlīdzīgs 43,9 tonnām oglekļa dioksīda. Lai piesaistītu šādu ogļskābās gāzes daudzumu, būtu nepieciešamas 365 dienas un aptuveni 4400 pieaugušu koku. 

“Lai būtiski samazinātu tiešo oglekļa emisiju apjomu, kopš pagājušās vasaras visos savos būvlaukumos Latvijā izmantojam elektroenerģiju, kas iegūta tikai no atjaunojamiem resursiem. Šie ir mūsu pirmie mērķtiecīgie soļi ceļā uz klimata neitralitāti, un esam gandarīti ar līdz šim sasniegto. Protams, mūsu darbs pie ekoloģiskās pēdas nospieduma samazināšanas ar to nebeidzas. Strādājam pie tā, lai nākotnē atrastu veidus, kā “palikt zaļākiem” arī citās mūsu darbības jomās,” norāda “Bonava Latvija” procesu un ilgtspējas vadītāja Baltijā Agnese Gaile.

Pagājušajā gadā līgums par zaļās enerģijas iepirkšanu tika noslēgts arī “Bonava Latvija” pārstāvniecībā Igaunijā, savukārt šogad pāreju uz videi draudzīgas enerģijas izmantošanu plānots īstenot Lietuvā.